Spaophold på hotel skansen. Przede wszystkim jest to dostawa produktów od razu od miejsca wyjściowego do docelowego miejsca.